Teedeehitus ja kaevetööd

Elamud

Üldehitus:


 Vundamendid:

kaevetööd