Raadamine on raie, mida tehakse, et võimaldada maa kasutamist muul otstarbel kui metsa majandamiseks. Olulisemad on metsamaa kasutuselevõtt põllumajanduslikuks kasutuseks ja inimasustuse (linnade ja asulate) laienemine, vähemal määral ka infrastruktuuri (teed, raudteed, elektriliinid, kanalid jms) rajamine, maavarade kaevandamine, metsaraie puidu varumise eesmärgil, taastuvenergeetika (hüdroelektrijaamade paisude ja tuuleparkide rajamine) ja keskkonna saastamine.
Teostame võsa lõikust ja kändude juurimist võsagiljotiiniga, mis on mõeldud kasutamiseks roomikekskavaatori tööorganina. Seade võimaldab langetada kasvavat puitu läbimõõduga kuni 45 cm.
kaevetööd